Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja

Delodajalci

Po pridobitvi delovnega dovoljenja je delodajalec dolžan v zakonskih rokih opraviti še prijavo dela:

  • za tujce, ki pred izdajo delovnega dovoljenja še niso imeli urejenega bivanja v RS, je potrebno prijavo dela opraviti v 15-ih dneh od vročitve dovoljenja za prebivanje tujcu; ta določba ne velja za tujce z osebnim delovnim dovoljenjem;
  • za tujce, ki so pred izdajo delovnega dovoljenja že imeli urejeno bivanja v RS, je potrebno prijavo dela opraviti v 10-ih dneh od vročitve delovnega dovoljenja.

Prijavo začetka dela tujca, ki ne sklepa pogodbe o zaposlitvi, mora delodajalec opraviti na Zavodu RS za zaposlovanje na predpisanem obrazcu TUJ 4A, ki ga delodajalec prejme skupaj z delovnim dovoljenjem. V primeru izgube, si pa lahko delodajalec obrazec izpiše in izpolni sam.

Če je delodajalec s tujcem sklenil pogodbo o zaposlitvi ali pa se tujec samozaposli, se kot prijava začetka dela šteje prijava v socialno zavarovanje, ki jo delodajalec opravi pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (preko obrazca M-1) in v tem primeru Zavod RS za zaposlovanje potrdila ne izda.


 

V Pravilniku o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev v 6. odstavku 31 člena piše, da se za investicijo 30.000 evrov štejeta:

  • osnovni kapital, ki se upošteva le do višine 7.500 evrov in se dokazuje z aktom o ustanovitvi družbe, z družbeno pogodbo ali statutom in s fotokopijo poročila o stvarnih vložkih, če so stvarni vložki v osnovnem kapitalu
  • nakup opredmetenih sredstev (22.500), ki se dokazuje s fotokopijo računa ali druge knjigovodske listine enake dokazne vrednosti ter fotokopijo dokazila o bančni transakciji s transakcijskega računa vlagatelja vloge. Če je bil nakup opravljen v tujini, pa je treba priložiti še overjen prevod računa oz. druge knjigovodske listine in dokazilo o uvozu (na primer Enotna carinska listina).

Ustreznost dokazil se presoja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v skladu z ostalo veljavno zakonodajo.

V skladu z Zakonom o urejanju trga dela od 1.1.2011 Zavodu ni več potrebno posredovati obvestil o potrebi po sklenitvi pogodbe in obvestil o sklenjeni pogodbi.

Po novem Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev, imajo družinski člani slovenskega državljana, ki svojo pravico dokazujejo z dovoljenjem za začasno prebivanje za družinskega člana, prost dostop na trg dela, to pomeni, da ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

Na spletni povezavi  eVem najdete informacije o odprtju d.o.o.
 

Tujec mora najprej registrirati podjetje in sebe kot zastopnika. Registracijo lahko naredi na eni izmed eVem točk, ki so po celi Sloveniji.  Potrebuje slovensko davčno številko (ki jo brezplačno pridobi na davčnem uradu), veljavni potni list in 7.500 evrov začetnega kapitala.

Ko je podjetje registrirano, mora tujec pri Službi za zaposlovanje tujcev zaprositi za dovoljenje za delo za tujega zastopnika (obrazec TUJ-3). Na obrazcu preverite, katera dokazila morate priložiti vlogi, v primeru, da je podjetje registrirano manj kot 6 mesecev.

Med drugim se v postopku izdaje dovoljenja za delo tujega zastopnika dokazuje tudi investicija 30.000 evrov, v katero šteje:

  1. osnovni kapital, ki se upošteva le do višine 7.500 evrov in se dokazuje z aktom o ustanovitvi družbe, z družbeno pogodbo ali statutom in s fotokopijo poročila o stvarnih vložkih, če stvarni vložki predstavljajo del ustanovitvenega kapitala;
  2. nakup opredmetenih osnovnih sredstev, ki se dokazuje s fotokopijo računa ali druge knjigovodske listine enake dokazne vrednosti ter fotokopijo dokazila o bančni transakciji. Če je bil nakup opravljen v tujini, pa je potrebno priložiti še overjen prevod računa oziroma druge knjigovodske listine in dokazilo o uvozu (npr. Enotna carinska listina).

Ustreznost predloženih dokazil se presoja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v skladu z ostalo veljavno slovensko zakonodajo.

Preberite več o višini upravne takse in načinu nakazila.

Vloga se pošlje priporočeno na naslov: ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, ali vloži osebno v Službi za zaposlovanje tujcev, Cesta IX/6, Ljubljana.

Ko tujec pridobi dovoljenje za delo,  na ambasadi Republike Slovenije v matični državi zaprosi za dovoljenje za prebivanje zaradi dela.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciPogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK